Tocynnau

Cynhelir y Gymanfa Ganu yn y Pafiliwn nos Sul. Gwledd o ganu cynulledfaol dan arweiniad profiadol Euros Rhys Evans, gyda Robert Nicholls wrth yr organ. Cefnogir y Gymanfa gan Eglwys Annibynnol Gymraeg Radnor Walk, Chelsea, Llundain.

Event is no longer in event list

Advert