Tocynnau

Cawn gyfle i fwynhau Noson yng nghwmni Caryl nos Iau, gyda sioe newydd sbon sydd wedi’i chreu’n arbennig ar gyfer yr Eisteddfod eleni. Mae Caryl Parry Jones yn un o berfformwyr mwyaf amryddawn Cymru, a bydd y noson hon yn gyfle i fwynhau’i chwmni hi, y band a llu o’i chymeriadau enwocaf drwy’r blynyddoedd.

Event is no longer in event list

Advert